رفقای همسنگر از آنجایی كه ظلم هیچ زمان پایدار نمی ماند

و اسلام همیشه پیروز است و این امام خمینی (ره) بود كه پیام آزادی و آزادگی

و رهایی از زیر یوغ استبداد با انقلاب اسلامی ایران به سرتاسر نقاط جهان صادر كرد.

اتفاقاتی كه اخیرا در مصر و تونس و یمن و دیگر كشورهای عربی رخ داده نشان دهنده این است

كه انقلاب اسلامی ایران پیامش به درستی صادر شده.

رهبرانی كه روزگاری با ظلم به مسلمانان خوشگذرانی می كردند. حال از ترسشان در حال گریز هستند.

این حركت اعتراض آمیز مسلمانان نشان دهنده این است كه خاورمیانه در حال تبدیل به خاورمیانه

اسلامی است . و باید با بصیرت تمام عمل كنیم.

از این رو ظاهرا رئیس الدوله فتنه گران جناب میرحسین موسوی در سخنانشان فرمودند

این انقلابهای تونس و مصر ادامه حركت جنبش سبز می باشد.

آقای میرحسین احتمالا خواب دیدین ، خیر باشه

هم اكنون هم با اطاعت محض از ولایت فقیه عزیزمون رهبر فرزانمون

سید علی خامنه ای عزیز

ادامه دهنده این انقلاب اسلامی عزیز هستیم