از همه ی مردم مومن و متعهد و وفادار  ایران اسلامی عزیز و مخصوصا ام القرای اسلام، البرز،به خاطر حضور غیورانه و متعهدانه ی خود در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر و تشکر میکنم. اجرکم عندالله...

امروز همه آمده بودند... پیر و جوان ، کوچک و بزرگ، زن و مرد، همه و همه بودند....

ملت ایران ثابت کردندکه بر عهد خود با

ارزش ها وآرمان های فطری انقلاب اسلامی

ونظام مقدس جمهوری اسلامی

پایبندند

ملت ایران ثابت کردندکه بر عهد خود با

ارزش ها وآرمان های فطری انقلاب اسلامی

ونظام مقدس جمهوری اسلامی

پایبندند.

مردم شریف کشور اسلامی از سراسر کشور آمده بودندبگویند:

 خونی که دررگ ماست هدیه به رهبر ماست.

این ها همه نشانه ی عظمت حکومت ال الله است.

 خونی که دررگ ماست هدیه به رهبر ماست.

این ها همه نشانه ی عظمت حکومت ال الله است.