ح فاجعه مخوف: ساعت 10 صبح پنجشنبه، 24 دی‌ماه 83، بخاری یكی از كلاس‌های دبستان سفیلان لردگان چهارمحال و بختیاری آتش گرفت؛ در حالی كه دانش‌آموزانش مشغول پاسخ به امتحان بودند. معلم موفق شد بخاری را از كلاس بیرون بیندازد اما از بد حادثه بخاری كنار دو گالن پلاستکی پر از نفت، پخش زمین شد. در چشم به هم زدنی، شعله‌های گرگرفته آتش، جهنمی در برابر در کلاس درست کرد؛ دیواری سوزان که ابتدا همه کودکان معصوم را در کلاس محبوس کرد. و سپس آرام‌آرام پیكر 13 كودك را به كام مرگ برد و چندین کودک را نیم سوخته رها کرد، تا سند مظلومیت مستضعفین و رسوایی توسعه باشد! در آن لحظه خاتمی در سفر آفریقا بود. و اطرافیان و نمایندگان اصلاح‌طلب با لطایف الحیل، پول محرومین را صرف سفر خارجی می‌کردند!

منطق مدیریت هاشمی با فرزندان اسلام چه کرد! وای بر ما اگر قیامتی باشد امام علی ع: الله الله فی الطبقة السفلی!


 حضرت آیت الله وحید! ما مثل زنان سبز خواهان ملاقاتیم، حتی اگر شما بپذیرید؛ ما پول آمدن نداریم؛ ببینید که شش نفر از ما را مثل ... در عقب پیکان جا کرده اند


 نامردها! با من چه کردید؟ من شبها گریه می کنم. آیت الله جوادی آملی در نقد مدیران دولت نهم: جهنم فقط مال شرابخور نیست مال مدیر بی عرضه هم هست!


حضرت آیت الله جوادی! امروز من در جهنم سوختم و فردا عاملان و حامیان سیاستهای منجر به بی عدالتی! من حقم را میخواهم، اسمش را اقتصاد کمیته امدادی بگذارید یا هر چیز دیگر!