در این حمله که به حمله "دی داس" مشهور است، تیم سایبری جریان فتنه با اشغال پهنای باند سرور به صورت غیر واقعی تلاش کرد تا دسترسی به اخبار رجانیوز را مختل کند که با اقدامات به موقع تیم فنی سایت، این مشکل برطرف شده است