یا علی رفتم بقیع، اما چه سود

هر چه گشتم فاطمه آنجا نبود

یا علی! قبر پرستویت کجاست؟

آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست؟

هرچه باشد من نمک پرورده ام

دل به عشق فاطمه خوش کرده ام

حج من بی‌فاطمه بی‌حاصل است

فاطمه حلال صدها مشکل است

من طواف سنگ کردم، دل کجاست؟

راه پیمودم، پس منزل کجاست؟

کعبه‌ی بی‎فاطمه مشتی گل است

قبر زهرا کعبه‌ی اهل دل است