دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است :

السلام علیک یه صاحب الزمان (عج )